BRENY s.r.o.


BRENY s.r.o.

Adresa provozovny: 17.listopadu 182, Kutná Hora
IČ:                              247 77 765,
DIČ:                           CZ24777765
Email:                        brenyucto@seznam.cz
IDDS:                         hqgwmkr
Telefon:                    778 036 901 
Hlavní účetní:           paní Jarošová